Stråkkvartett nr. 2 komponerades på initiativ av Welin-fonden 2004 och uruppfördes 2005 på Musikaliska Akademiens högtidssammankomst 2005.
Inspelningen är från en konsert på Musikmuseet 2005 av Daniel Migdal, Dora Asterstad, violin; Erik Holm, viola; Hanna Dahlkvist, cello.