Symfoni III - ¨Orfeus & Eurydike¨- komponerades 2015 för Norrlandsoperans symfoniorkester. Här ett avsnitt från början av andra satsen där harpan - Orfeus lyra - spelar, i en trailer som gjordes inför radioutsändningen av uruppförandet:

Norrlandsoperans symfoniorkester, dir. James Feddeck