Marimbakonserten komponerades på beställning av Svenska Rikskonserter för marimba virtuosen Daniel Berg. Han uruppförde den tillsammans med Göteborgs symfonikerna och Michael Bartosch, dir. den 30/5 2000.
Konserten består av tre satser som spelas i direkt följd med en speltid på c.a 19 min. I denna konsert har jag försökt gestalta instrumentets själ och dess historiska bakgrund, med latinamerikanska rytmer och spanska melodifragment; marimban som med dess ursprung i den afrikanska amadindan, fördes till Latinamerika av slavar med de spanska slavskeppen.
Sats 2:

Daniel Berg, marimba. Gothenburg Symphony Orchestra, cond. Michael Bartosch, cond.