Pianokonsert nr. I komponerades 1997 på beställning av Svenska Kammarorkestern som uruppförde den med Mats Widlund som solist i april 1998 i Örebros konserthus, dir. Petter Sundkvist. Storformen är den klassiskt tredelade med snabb-långsam-snabb. Den första satsen inleds dock med en liten concertino-del där ordningen är den motsatta. Den introducerar också det musikaliska materialet för konserten, en karaktäristisk kvintstapling som närmast genom dess egenart ger en lyrisk klangfärg åt konserten och som återfinns som i de övriga satserna.
Konserten utmärks av en rytmisk spänstighet i både solostämma som orkestersats. Här finns också lyriska partier som i den andra satsen där pianot profilerar sig mot en fond av stråkarnas mörka klanger. Den avslutande tredje satsens rondokaraktär innefattar också en kadens för pianot och pukor.
Musiken är lekfullt infallsrik, virtuos.

Här är den
inspelning som gjordes 2017 med Martin Sturfält som solist, Västerås Sinfonietta, dir. Gábor Takácz-Nagy

3A07CB66-9930-4B9D-9BFC-76B90AD535C6_1_201_a