Symfoni II - Symfoniska danser - slutet av sista satsen. Sveriges Radios Symfoniorkester, Paul Daniel, dir.