Cellokonserten komponerades hösten 2018 på beställning av Sveriges Radio P2 på initiativ från deras artist-in-residence cellisten Amalie Stalheim. Konserten är i tre satser varav de två första spelas utan avbrott. I den första satsens inledning presenteras konsertens huvudsakliga motiviska material, vars utveckling vi får följa genom olika musikaliska landskap i de två yttersatserna. Den andra satsen, som är en sorgemusik, Musique funèbre, över terrorismens offer, inspirerades till detta då två skandinaviska kvinnor mördades av IS-terrorister i Marocko när de var på hiking i Atlasbergen i december 2018. Satsen är uppbyggd kring psalmen ¨Härlig är Jorden¨ som citeras i moll - vid denna tid då satsen komponerades spelade Amalie Stalheim just denna psalm som i Norge är en julpsalm i en trailer för P2 på social medier. För mig kom psalmen att bli en vemodets protest mot den värld som förgiftats av religiöst hat och våld - därav molltonarten. Denna andra sats är tillägnad minnet av dessa två kvinnor, Maren Ueland och Louisa Vesterager Jespersen, som föll offer för IS-terrorsekt men också alla andra offer för samma hat och våld - Ebba Åkerlund och andra icke att förglömma.
Den tredje satsen är ett rondo med ett närmast aggressivt tema som driver på men som också avlösts av lyriska mellanliggande partier.
Cellokonserten uruppfördes den 13 februari 2020 med Amalie Stalhelm, Patrik Ringborg, dirigent och Malmö Symfoniorkester. De två förstnämnda har också framfört konserten med Norrlandsoperan symfoniorkester i Umeå, september 2021 och nu senast i oktober med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.
Svenska Musikförläggarföreningen belönade Cellokonserten med Musikförläggarnas pris Årets bästa verk i kategorien verk för stor ensemble/orkester, år 2020-2021. Ur motiveringen: ¨ 'En cellokonsert med hitpotential' skrev en recensent efter uruppförandet av Anders Nilssons cellokonsert, tillägnad terrorismens offer. Med osviklig känsla och skicklig orkestrering är denna konsert bitvis hjärtskärande vacker.¨

Se och lyssna till Cellokonserten från framförandet med Kgl. Filharmonikerna, Amalie Stalheim, Patrik Ringborg, dir.