Orbit (concerto grosso nr. II) (2001) f. 6 slagverkare och stråkorkester, komponerades på beställning av Kroumata och Norrbottens Kammarorkester, vilka också uruppförde verket på festivalen Musik i Pite Älvdal, sommaren 2002 (dir. Petter Sundkvist).
Titeln, vilket betyder omloppsbana och brukar beteckna planeternas cirkulära bana kring solen, antyder också verkets tänkta uppställning av solister och orkester; solisterna i en yttre ring som omsluter publiken och orkestern placerad i cirkelns mitt. Denna uppställning speglas också i verkets många stereofoniska effekter, som exempelvis växelspel mellan instrument av liknande klangfärg; t.ex. marimba och vibrafon. Man kan också spela verket med en mer traditionell uppställning.

Lyssna (midiversion-mp3) med notexempel (pdf)