Partita för orgel, komponerades 1992 och erhöll pris i den internationella kompositionstävling som anordnades i anslutning till invigningen av den nyaKlais-orgeln i Hallgrimskyrkan i Reykjavik, Island. Partitan består av fyra korta satser, varav den andra och den sista reviderades 1996 då Mattias Wager uruppförde verket i dess slutgiltiga version i Saint Paul-katedralen i London.
Den första satsen, ¨Evocation¨ - ¨Åkallan¨, är ett inledande preludium till de följande satserna. Den andra satsen ¨Anagram¨ är ett musikaliskt anagram. Det inledande motivet som presenteras i pedalen, bygger på tonerna: H, (f)A,L(a), G, R(e), (s)I, M(i) - som en hyllning till kyrkan i Reykjavik. Dettatonmaterial används i de återstående satserna och i det koral-liknande temasom fragmentariskt skymtar fram. Den tredje satsen, ¨Lacrymosa¨ är en sorgemusik till minne av två vänner somtragiskt gick bort det år Partitan komponerades. Den sista satsen, ¨Ascension¨, är en alltmer tilltagande dramatisk final där orgelns samlade klangresurser kommer till användning.

Anders Nilsson