¨Les clôches de la nuit¨ - Nattens klockor - skrevs 1987 som en
impression efter en vistelse på Mont Saint-Michel några år tidigare. Till
denna ö berömd för sitt benediktinerkloster och växlande läge som halvö,
alltefter tidvattnets växlingar, kom jag under en höstresa att bo på det då
för årstiden enda öppna värdshuset.
Under natten som var alldeles månskensklar, hördes det tilltagande
bruset av havet som vid flod återtog dess förlorade domäner. I silhuett mot
vattnets blänkande mångata, avtecknade sig värdshusets närmaste
grannbyggnad, ett klocktorn tillhörande en mindre kyrka, vars återkommande
timslag - en melankoliskt klingande sekvens av tonerna h-d-ciss - återfinns
som material i detta lilla pianostycke.