Divertimento komponerades 1991 på beställning från Sveriges Radio P2 med
anledning av den svenska kammarensemblen ¨Sonanza¨ och dess tioårsjubileum.
Det är ett virtuost spelstycke avsett att vara underhållande att spela och
förhoppningsvis även att lysssna till... Men i sin tur betyder detta att
stycket inte är underhållande på ett ytligt plan, - snarare tvärtom.