KRASCH! för saxofonkvartett, slagverksensemble och tape, komponerades 1993 på beställning av Rikskonserter för Kroumata och Raschèr Saxophone Quartet. Titeln som är en sammanslagning av de båda ensemblernas namn är också styckets inledning; med början i en ljudlig krasch befinner vi oss plötsligt i ett myller av händelser. Denna första sats låter instrumentgrupperna ibland byta funktion, saxarna spelar rytmen medan slagverksinstrumenten har det melodiska materialet. Den andra satsen är mer rofylld och kontemplativ, en bandstämma förlänger saxarnas uthållna toner till ackord medan slagverksinstrumenten framträder mer solistiskt. I den tredje satsen förenas instrumentgrupperna i en närmast asiatisk färgad musik, mot bandstämmans alltmer elektroniksa klanger.
Stycket var inledning på ett samarbete på varsitt håll med de båda ensemblerna, vilket resulterat i verk som ¨Rounds¨ (f. marimba solo o. sex slagverkare), ¨Orbit¨- concerto grosso no. II (f. sex slagverkare o. str.ork.), samt i ¨Concerto grosso I¨ (f. saxofonkvartett och orkester).
Lyssna på Spotify
Skärmklipp 2020-03-18 21.28.19