Sonat för violin och piano komponerades 2009 på initiativ av Welin-fonden för unga stråkmusiker. Sonaten uruppfördes 10 juni 2010 på en konsert med Welin-fondens alla stipendieater, av Daniel Migdal, vl. och Philip Ljung, piano. Här i en inspelning från uruppförandet:
(Video: Mart Saving Ljud: Johan Uusijärvi)