Fanfar/Intrada för orgel komponerades 1989 men omarbetades 1996 till ett
inledningsstycke för det konsertprogram som Mattias Wager framförde vid en
rad konserter runt i Europa. Stycket har ett intressant och flertydigt slut;
vad som helst kan tänkas följa på det - vilket ju är avsikten med stycket.