LUX AETERNA

Den latinska mässekvensens text om det eviga ljuset, ’Lux aeterna’, rymmer
poetiska dimensioner som även låter sig gestaltas musikaliskt:
Som i ett svagt bländade motljus, framväxer röster ur orgelklanger.
Ur dessa röster, vända mot det milda ljuset, stiger så småningom en
evighetsmelodisk linje ur vilken sopransaxofonen framväxer och så småningom
frigör sig svävande.
Efter en intensiv stegring som förvandlar det milda ljusdiset till
ett starkt bländade blixtsken, faller allt gradvis nedåt, men inte till
utgångspunkten, utan slutligen förvandlat till ljuset självt: som
fragmentariska signaler från allt avlägsnare röster utifrån ett allt kallare
världsrymdsmörker.
’Lux Aeterna’ komponerades 1995 på beställning av Musikhögskolan i Piteå för
Erik Westbergs vokalensemble, saxofonisten Anders Paulsson och organisten
Mattias Wager inför deras turné i Brasilien.