Detta är en Midi-version av andra symfonin från tiden då jag arbetade på den, framställd på en Roland Workstation W-30. Dessutom finns notexempel på inledningen av de olika satserna.

Läs gärna programkommentaren


¨Genesis¨
01 Symfoni II sats 1 (mp3) Pdf: Genesis t.1-32

¨A lost paradise¨
02 Symfoni II sats 2 (mp3) Pdf: A lost paradise t.1-43

¨Apocalypse & apotehosis¨
03 Symfoni II sats 3 (mp3) Pdf:Apocalypse&apotheosis 1-37

Ett avsnitt ur slutet av symfonin från en DN-konsert 2008: